Rodzice

Ojciec

Józef Piłsudski

POWRÓT
Rodzina

Polski ziemianin Józef Wincenty Piotr Piłsudski herbu Kościesza odmiana Piłsudski urodził się 22 lutego 1833 roku w Rapszanach w powiecie wiłkomierskim jako syn Piotra Pawła Piłsudskiego i Teodory Urszuli Otylii z Butlerów. Dwa dni później został ochrzczony. Rodzicami chrzestnymi zostali Wincenty Butler z żoną, Tadeusz Butler z żoną, Waleria Butler i Elżbieta Michałowska. Uczył się w gimnazjum w Krożach i w szkole w Wiłkomierzu. Później studiował agronomię w Instytucie Agronomicznym w Horyhorkach w obwodzie mohylewskim. Podczas powstania styczniowego był komisarzem rządu powstańczego na powiat kowieński.

22 kwietnia 1863 roku w Tenenianach (w okręgu tauroskim) ożenił się z Marią z Billewiczów herbu Mogiła, która w posagu wniosła cztery majątki (ok. 12 000 ha), m.in. Adamowo i Zułów oraz kilkaset tysięcy rubli. W 1874 roku dwór i zabudowania należące do majątku w Zułowie całkowicie spłonęły i rodzina musiała przenieść się do Wilna. Mieli dwanaścioro dzieci. W związku z działalnością antycarską i aresztowaniem Bronisława Piłsudskiego, Piłsudscy musieli sprzedać cały swój majątek rodowy, by opłacić zamianę kary śmierci na 15 lat ciężkich prac i zsyłkę na wyspę Sachalin.

Józef Wincenty Piłsudski zmarł 15 kwietnia 1902 roku w Petersburgu, gdzie został pochowany na Cmentarzu Wyborskim.

Józef Klemens Piłsudski. Fotografia z książki Wacława Sieroszewskiego „Świat w obrazach, Marszałek Józef Piłsudski” (Warszawa 1932) w zbiorach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Portret Józefa Wincentego Piłsudskiego ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Zobacz również
Maria Piłsudska

Maria Piłsudska z Billewiczów przyszła na świat w 1842 w ...

Józef Klemens

Rok młodszy od Bronisława Józef Klemens urodził się 5 grudnia ...

Kazimierz i Adam

Dwa lata po narodzinach Ziuka, również w Zułowie, przyszedł na ...

Helena i Zofia

Helena Maria przyszła na świat w Zułowie w 1864 roku ...