ur. 1866 r. – zm. 1918 r.

Bronisław
Piłsudski

Poznaj życiorys i ścieżkę podróży
polskiego etnografa

error: Content is protected !!