Bibliografia

Japonia oczyma Bronisława Piłsudskiego

POWRÓT
Bibliografia

W 2020 roku ukazała się książka Alfreda F. Majewicza zatytułowana: Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego. Jej podstawę stanowi epistolarna eseistyka polityczno-społeczna przesyłana w formie korespondencji do gazet rosyjskich i polskich – w pierwszym przypadku z Japonii, w której znalazł schronienie po zwycięstwie tego państwa w wojnie japońsko-rosyjskiej w 1905 roku, w drugim zaś pisana już po powrocie na ziemie polskie (dzięki bezpośrednim kontaktom miał rozeznanie w bieżących tamtejszych wydarzeniach). To rzadkie świadectwo obserwatora i uczestnika wydarzeń w kraju, który ciągle jeszcze się dla świata zewnętrznego dopiero otwierał. Integralną część książki stanowią komentarze i przypisy, z których część przybrała kształt samodzielnych esejów czy rozprawek – także mostów „między wtedy i dziś”. Po upływie ponad wieku od powstania tekstów zadziwiająca jest aktualność problematyki podejmowanej przez Piłsudskiego…

Zobacz również
Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem

Pokazany został jako człowiek niewolny od wahań i rozterek, marzyciel ...

Bronisław Piłsudski – zesłaniec, etnograf, bohater

Film o losie zesłańca, który potrafił przekuć swój tragiczny wyrok ...

Opowieść o Bronisławie Piłsudskim

Równo 120 lat po rozpoczęciu ostatniej wielkiej podróży badawczej Bronisława ...

Akan. Powieść o Bronisławie Piłsudskim

W języku ajnuskim „akan” znaczy starszy brat. Powieść biograficzna autorstwa ...