Dziedzictwo

Scalanie dorobku

POWRÓT
Dziedzictwo

Szeroki zakres zainteresowań oraz badań Bronisława Piłsudskiego miał również wpływ na wielkie rozproszenie jego dorobku. Badacze rosyjscy, japońscy i polscy podejmują próby scalenia. Od 1981 roku działa Międzynarodowy Komitet dla Ocalenia i Oceny Spuścizny naukowej Bronisława Piłsudskiego, którego wynikiem prac jest edycja trzech tomów Dzieł zebranych. W Jużno-Sachalińsku w 1997 roku został założony Instytut Naukowego Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego, który prowadzi programowe studia z tego zakresu. Odbywają się międzynarodowe konferencje podsumowujące dotychczasowy stan badań oraz inspirujące nowe kierunki studiów i poszukiwań źródłowych. Od czasu do czasu odkrywane są nowe, nieznane dotychczas opracowania Bronisława Piłsudskiego.

Zobacz również
Upamiętnienia

Na Sachalinie w Rosji, na Hokkaido i w Żorach stoją ...

Prace opublikowane pośmiertnie

Publikacje Bronisława Piłsudskiego na podstawie rękopisów: 1935. Na niedźwiedziem święcie ...

Publikacje Bronisława Piłsudskiego

Prace badacza, dostępne również on-line.

Z tęsknoty za Litwą

„Kuźnia szlachetnych pomysłów” – tak określali Bronisława Piłsudskiego znajomi. Wielość ...