Bibliography

Bibliography

POWRÓT
Bibliography

Amurski Nikołaj, Pasierb przyrody, tłum. z ros. Jan Mirosław Kasjan, w: Antoni Kuczyński, Historia jednego wiersza, „Literatura Ludowa” 1999: nr 4-5, s. 84–86.

Asai Tohru [Tōru], Kilka uwag o książce Bronisława Piłsudskiego Materials for the study of the Ainu Language and Folklore, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Bajor Alwida A., Listy zranioną duszą pisane, „Magazyn Wileński” 2002: 2, s. 50–56.

Bajor Alwida A., Piorun, jezioro czerwone. Zułów wczoraj i dziś, Wydawnictwo Polskie w Wilnie, Wilno 1995.

Banasiak Mirosław, Japoński wnuk Piłsudskiego, Gazeta Wyborcza MAGAZYN, Nr 2 (358) czwartek 13 stycznia 2000.

Bańczerowski Jerzy, Zapisy fonograficzne Ajnów, „Biuletyn fonograficzny” (Poznań) 1964: 6, s. 91–96.

Będkowski Mateusz, Bronisław Piłsudski: przyjaciel Ajnów, „Histmag”, 14 IX 2016.

Bieliński Stefan, Król Ajnosów, „Prosto z mostu” 1936: 5.

Błaszczyk-Żurowska Hanna, Działalność kolekcjonerska Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Brązowe popiersie Bronisława Piłsudskeigo w Muzeum Ajnów Shiraoi na Hokkaido, „Etnografia Polska” 2014: 58.

Bronisław Pilsudski. Król końca świata, „Dzieje.pl. Portal historyczny”, 30.07.2018.

Bronisław Piłsudski – niezwykła spuścizna etnografa w monografii naukowej [recenzja Bronisław Piłsudski w stulecie śmierci. W stronę niepodległej], „Niepodległa Polska. Stulecie odzyskania niepodległości”, 30 XII 2020.

Bronisław Piłsudski – niezwykły brat Marszałka, KulturaLudowa.pl, 2 XI 2016.

Bronisław Piłsudski – wielki polski etnolog, Academie Polonaise de Sciences, Paris, 17 V 2018.

Bronisław Piłsudski – zapomniany brat Marszałka, Kresy24.pl.

Bronisław Piłsudski (1866 – 1918). Niezwykły brat Marszałka. Wystawa przygotowana przez Muzeum Tarzańskie w Zakopanem, Muzeum Historii Kielc.

Bronisław Piłsudski w stulecie śmierci. W stronę niepodległej. Materiały pokonferencyjne (IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona Bronisławawi Piłsudskiemu i jego spuściźnie naukowej), red. Anna Król, Wioletta Laskowska-Smoczyńska, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2020.

Bronisław Piłsudski, „Dzieje.pl. Portal historyczny”, 19.02.2021.

Bronisław Piłsudski, brat Marszałka – Chluba nauki polskiej [fragment e-booka Mateusza Będkowskiego Polacy na krańcach świata: XIX wiek, cz. 3].

Bronisław Piłsudski, seria Polskie poznawanie świata, Muzeum Miejskie w Żorach.

Bronowicki Michał, Historia pewnego portretu Bronisława Piłsudskiego autorstwa Adomasa Varnasa, „Zesłaniec” 2016: 67, s. 29–32.

Broszko Kamil, Ślad sachaliński i zakopiański [wywiad z Jadwigą Rodowicz-Czechowską i Lesławem Dallem], „Teraz Polska”, 2018: 3.

Buchalik Lucjan, Eksponat jako świadek zmian w kulturze, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Buchalik Lucjan, Kolekcja ajnuska w Muzeum Miejskim w Żorach, jak powstała, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Buchalik Lucjan, Małgorzata Dec, Tatian Hojczyk, Katalog muzealiów, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Chartanowicz Margarita F., Młodość uczonego. Bronisław Piłsudski w więzieniu, w sądzie i na katordze, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Chociłowski Jerzy, Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem, Wydawnictwo Iskry. Warszawa 2018.

Chociłowski Jerzy, Bronisław Piłsudski wśród kosmatych ludzi [fragment Bronisława Piłsudskiego pojedynek zlosem], „Histmag”, 2 VIII 2018.

Cyganek Joanna, Bronisław i Józef Piłsudscy, czyli piórem i karabinem ku niepodległości, o projekcie, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Czarniecki Stanisław, Przyczynek do starań Bronisława Piłsudskiego o wydanie pieśni Ajnów, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.Dall Lesław, Bronisław Piłsudski w Zakopanem, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Dall Lesław, Bronisław Piłsudski, jeden z ojców założycieli Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski/The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Dall Lesław, Zakopianskie lata Bronisława Piłsudskiego (1906–1914), w: Antoni Kuczyński, Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Józefa Piłsudskigo, Sulejówek – Zakopane 2016.

Daniłowski Gustaw, Bronisław Piłsudski, etnograf polski, „Tygodnik Ilustrowany” 1913: 10, s. 185, 187.

Dąbrowski Adam Grzegorz, Dwa listy Wacława Sieroszewskiego do Bronisława Piłsudskiego w sprawie przygotować do wyprawy badawczej na tereny zamieszkane przez Ajnów na japońskiej wyspie Hokkaido, Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Dąbrowski Adam Grzegorz, Przyczynki do biografii Bronisława Piłsudskiego w spuściźnie Bolesława Szcześniaka, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 4 (26), Warszawa 2000, s. 99 – 107.

Dudarec Galina I., Kalendarium petersburskie Bronisława Piłsudskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2008: 12.

Fiedorczuk Siergiej, Polacy na południowym Sachalinie, tłum. Natalia Tôme, „Studia Polonijne” (Lublin) 1997: 18, s. 77–114.

Florkowska-Frančić Halina, Ostatnie lata Bronisława Piłsudskiego 1915–1918 (Szwajcaria – Paryż), w: Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003, s. 185–210.

Goźliński Paweł, Akan. Opowieść o Bronisławie Piłsudskim, Agora, Warszawa 2019.

Grabowski Mariusz, Tajemnice sześciu braci Piłsudskich, 26 X 2017.

Grodziska Karolina, Spuścizna rękopiśmienna Bronisława Piłsudskiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie i jej proweniencja, „Rocznik Biblioioteki PAN w Krakowie” 1998: 43, s. 295–300.

Halman Agnieszka, A Tentative Index of Personal Names for A Critical Biography of Bronisław Piłsudski (red. Kazuhiko Sawada & Kōichi Inoue, 2010).

Hałasa Dorota, Kazuyasu z „tych” Piłsudskich, „Życie” 2000: 189.

井上 紘一 (Inoue Koichi), B.ピウスツキと北海道―1903年の アイヌ調査を追跡する (B. Piłsudski and Hokkaido — Tracing the Ainu Expedition of 1903).

Inoue Kōichi, Kronika Bronisława Piłsudskiego, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Inoue Kōichi, Lew Szternberg i Bronisław Piłsudski. Spotkania naukowe i osobiste, tłum. z ang. Wojciech Jajdelski, „Literatura Ludowa” 1999: nr 4–5, s. 147–160.

Inoue Kōichi, Listy Bronisława Piłsudskiego do Franza Boasa, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

井 上 紘一(Inoue Koichi red.), Pilsudskiana de Sapporo no. 1. “Dear Father!“: A Collection of B. Piłsudski’s Letters, et alii. Sapporo1999.

Inoue Kōichi, Pilsudskiana japonica 2018. Upamiętnienie stulecia śmierci Bronisława Piłsudskiego, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Jajdelski Wojciech, Gatunki ajnuskiej twórczości ustnej. Systematyka Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Jelonek Barbara, Problematyka prawna Ajnów w Japonii – badania Bronisława Piłsudskiego i sprawa Nibutani Dam, Acta Erasmiana 2017, t.15, Wrocław 2017.

Kalinowska-Bujak Marietta, Ślady Ajnów na Śląsku – wspominamy Bronisława Piłsudskiego, „Zesłaniec” 2018: 75, s. 110–115.

Kayano Shirō, Zdolność przewidywania przez mojego ojca, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, red. nauk. A. Kuczyński, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, Muzeum J. Piłsudskiego, Sulejówek 2016.

Koper Sławomir, Bronisław Piłsudski, „japoński brat marszałka”, „WP Opinie”, 22 IV 2014.

Kotwicz Władysław, Bronisław Piłsudski. Pieśni liryczne Gilaków (Ze spuścizny rękopiśmiennej), „Rocznik Orientalistyczny” 1936: 12, s. 159–175.

Kowalczyk Janusz R., Bronisław Pilsudski z fonografem wśród Ajnów, Cuture.pl.

Kozak Anna, Bronisław Piłsudski – wystawowe tournée, „Zesłaniec” 2018: 75, s. 107–109.

Kozak Anna, Zakopiańska kolekcja Bronisława Piłsudskiego, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Kowalski Witold, The Price of Conscience. A Commentary on Bronisław Piłsudski’s. My Curriculum Vitae Pilsudskiana de Sapporo no. 3. (Inoue Koichi, Sawada Kazuhiko, red.) Sapporo 2009.

Król Anna, Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Król Anna, Bronisław Piłsudski – kalendarium, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Król Anna, Sachalin, Hakodate [objaśnienia do wystawy], w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Krzywicki Ludwik, Wspomnienia 1895–1939, t. 3, Czytelnik, Warszawa 1958.

Kuczyński Antoni, Aby pamięć trwała. Ku uczczeniu zasług Bronisława Piłsudskiego (1866-1918), Przegląd Wschodni, T.IX, Z.1(33), 2004, s. 195-205.

Kuczyński Antoni, „Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota”. Sympozjum: 20–21 października 2000 r. w Zakopanem, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2001: 2, s. 217–226.

Kuczyński Antoni, „Do zobaczenia w XX wieku”. Początek drogi Bronisława Piłsudskiego ku nauce i recepcja dorobku, w: Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003, s. 45–76.

Kuczyński Antoni, Gdy nastał kres życia. Nowe materiały dotyczące śmierci Bronisława Piłsudskiego, „Lud” 2002: 86, s. 259-276.

Kuczyński Antoni, Historia jednego wiersza, „Literatura Ludowa” 1999: nr 4-5, s. 84–87.

Kuczyński Antoni, „»Kochany Ojcze! Jeszcze raz pozwolono mi napisać do Ciebie…«. Listy Bronisława Piłsudskiego”, Literatura Ludowa 1999: nr 4–5, s. 89–101.

Kuczyński Antoni, „Kochany Wujaszku” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, „Literatura Ludowa” 1999: nr 1, s. 55 –65.

Kuczyński Antoni, „Kochany Wujaszku…” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza „Literatura Ludowa” 1999: nr 4–5, s. 113–122.

Kuczyński Antoni, Łatyszew Władysław, O działalności pedagogicznej Bronisława Piłsudskiego (prezentacja źródeł), „Etnografia Polska” 1993: 2, s. 29–44.

Kuczyński Antoni, „Zwróć go przygnębionemu nieszczęściem Ojcu…”, czyli o staraniach o łagodniejszy wymiar kary dla Bronisława Piłsudskiego, w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz i J. Tyszkiewicz, Toruń 2004, s. 437–448.

Kuczyński Antoni, Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012: 16, s. 25–41.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – daleki i bliski, „Wspólnota Polska” – Pismo poświęcone Polonii i Polakom za Granicą (Warszawa), 2009: 2, s. 38-40.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – dzieje zesłania oraz recepcja jego badań naukowych nad kulturą tubylców Sachalinu, „Magazyn Polski” (Grodno) 2018: 5, s.12–17; 6, s. 14–20.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – dzieje zesłania oraz recepcja jego badań nad kulturą tubylców Sachalinu, w: „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2016: 57, s. 173–187.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – dzieje zesłania oraz recepcja jego badań nad kulturą tubylców Sachalinu,w: „Magazyn Polski” (Grodno) 2018: 5, s. 12–17; 6, s.14–20.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski – zesłaniec i badacz kultur Dalekiego Wschodu, „Akcent – Literatura – Sztuka”, 1999: 3–4, s. 116–124.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski (1866-1918) na monetach Narodowego Banku Polskiego, „Rodacy – Pismo Kongresu Polaków w Rosji (Abakan), 2009, nr 2, s. 22, 23. (przedruk z „Zesłańca” – 2009: 38).

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski (18661918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu, „Niepodległość i Pamięć” 2015: 2, s.7–92.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota, „Wrocławska Gazeta Polska” 2001: 1, s. 6.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota. Sympozjum 20-21 października 2000 r. w Zakopanem, „Rota” 2001: 1–2, s. 133–135.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski (l866-l9l8). Człowiek – Uczony – Patriota. Pod red. Anny Liscar, Magdaleny Sarkowicz, Zakopane 2003, rec. w: IINBP (Jużno-Sachalińsk) 2005: 9, s. 374–379.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski na monetach Narodowego Banku Polskiego, „Zesłaniec” 2009: 38, s.100–105.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski na znaczku pocztowym, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2001:10, s. 299, 300.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski w Zakopanem, „Magazyn Wileński” (Wilno) 2000: 12, s. 14–15.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski wieczny tułacz, „Semper Fidelis” 1991: 2–3, s. 16–19.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski, czyli sztuka służenia ludzim i nauce, „Niepodległość” 1992: 25.

Kuczyński Antoni, Bronisław Piłsudski. Zesłaniec i etnograf, „Mówią Wieki” 2016: 11, s. 49–52.

Kuczyński Antoni, Bronisława Piłsudskiego droga do etnografii, „Lud” 1991: 74, s. 143–174.

Kuczyński Antoni, Bronisława Piłsudskiego zesłania i wolności koleje, w: Idea Europy i Polska w XIX-XX wieku. Księga ofiarowana dr Adolfowi Juzwence, dyrektorowi Zakładu Narodowego im Ossolińskich z okazji 60-lecia urodzin, Wrocław 1999, s. 93–114.

Kuczyński Antoni, Bronisława Piłsudskiego życie tułacze, „Piłsudczyk” 1996: 22, s. 25, 26.

Kuczyński Antoni, By pamięć trwała – monety z wizerunkiem Bronisława Piłsudskiego (18661918), „Rota” 2008: 1, s. 36-41.

Kuczyński Antoni, Czas niespełnionych nadziei, czyli Bronisława Piłsudskiego pobyt na polskiej ziemi, „Magazyn Wileński”, 1992: 16, s. 5–8, 12, 13.

Kuczyński Antoni, Czy będzie znaczek pocztowy z Bronisławem Piłsudskim, „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny” 2001: 1–2, s. 59–61.

Kuczyński Antoni, Dlaczego jemu?, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5, s. 3–10.

Kuczyński Antoni, Dziedzictwo naukowe Bronisława Piłsudskiego i znaki pamięci o nim, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2004: 8, s. 181–232.

Kuczyński Antoni, Etnograf z piętnem katorżnika, czyli rzecz o Bronisławie Piłsudskim, „Magazyn Wileński”, 1992: 5–6, s. 6–9, 12.

Kuczyński Antoni, Filmowa opowieść o ajnuskiej rodzinie B. Piłsudskiego – „Więzy krwi, które przetrwały sto lat”. Reżyseria: Tomoko Fujiwara, Japonia 2000,„Zesłaniec” 2000: 5, s. 91–93.

Kuczyński Antoni, Fotografia na usługach badań etnograficznych Bronisława Piłsudskiego, w: red. naukowa idem, Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 1998, s. 183–195.

Kuczyński Antoni, Góra Bronisława Piłsudskiego na Sachalinie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004: 3–4, s. 308–310.

Kuczyński Antoni, Historia jednego wiersza, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Kuczyński Antoni, I pozostanie w pamięci ludu Podhala, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2005: 60, s. 361–370.

Kuczyński Antoni, III Międzynarodowa konferencja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego dziedzictwu naukowemu, „Niepodległość i Pamięć” 2001: 1, s. 183–200.

Kuczyński Antoni, Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego otrzymał dyplom Gubernatora Sachalinu, „Rodacy”. Pismo Kongresu Polaków w Rosji,nr 3, s. 4-5

Kuczyński Antoni, Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego otrzymał dyplom gubernatora Sachalinu, „Zesłaniec” 2006: 27, s. 99–102.

Kuczyński Antoni, Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1998: 2, s. 213-227.

Kuczyński Antoni, Japoński film o Bronisławie Piłsudskim, „Rota” 2001: 3, s. 97.

Kuczyński Antoni, Jeszcze jeden znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim (18661918), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2009: 1, s. 225–228.

Kuczyński Antoni, Józef – Marszałkiem, Bronisław – Królem. Z Piłsudskim – na kraj świata. (Wywiad z A. Kuczyńskim, rozmawiała Anita Tyszkowska), „Dziennik Dolnośląski” 1990: 59, s. 15.

Kuczyński Antoni, Katorżnik i zesłaniec na tronie nauki, „Zesłaniec” 1998: 3, s. 104-108.

Kuczyński Antoni, Katorżnik z rodu Piłsudskich, „Sybirak”, 1991: 1, s. 21–34.

Kuczyński Antoni, “Kochany Ojcze! Raz jeszcze pozwolono mi napisać do Ciebie… “. Listy Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Kuczyński Antoni, Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Józefa Piłsudskigo, Sulejówek – Zakopane 2016.

Kuczyński Antoni, Kolekcja fotograficzna Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” 1999:
4-5, s. 173–188.

Kuczyński Antoni, Krajowe niepowodzenia Bronisława Piłsudskiego, „Kresy Literackie” 1993: 3, s. 44–49.

Kuczyński Antoni, Król Ajnów, „Sprawy i Ludzie” – Tygodnik Polityczno-Społeczny (Wrocław) 1988: 38, s. 12 .

Kuczyński Antoni, Literacki obraz Bronisława Piłsudskiego, „Kresy Literackie” 1992: 2, s. 4–7.

Kuczyński Antoni, Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii, Wrocław 1989.

Kuczyński Antoni, Między etnografią a polityką. Bronisława Piłsudskiego związki z polską emigracją i jego działalność na rzecz odzyskania niepodległości, w: Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie, red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2000, s. 52–60.

Kuczyński Antoni, Międzynarodowa ocena dorobku badawczego B. Piłsudskiego nad tubylczymi ludami Sachalinu. Konferencja Naukowa – Jużno-Sachalińsk 1991, „Niepodległość” 1993, t. XLVI, s. 176–190.

Kuczyński Antoni, Moralny wymiar starań Bronisława Piłsudskiego o ochronę języka i kultury Ajnów, „Przegląd Wschodni” 2003: 31, s. 685–720.

Kuczyński Antoni, Na kresach Azji. Szkic o Bronisławie Piłsudskim, „Przegląd Kresowy” 1992: 1, s. 1–4.

Kuczyński Antoni, Nagroda „Przeglądu Wschodniego” dla Władysława Łatyszewa, założyciela Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004: 3-4, s. 305–308.

Kuczyński Antoni, Niesłusznie zapomniany, w: Zesłaniec – Etnograf – Polityk. Bronisław Piłsudski, red. idem, Wrocław 2000, s. 5–10.

Kuczyński Antoni, Nowe informacje o Bronisławie Piłsudskim (1866–1918), „Wrocławska Gazeta Polska” 2001: 5, s. 5.

Kuczyński Antoni, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego dziełem malarza z Grodna, „Głos znad Niemna” (Grodno) 1999: 5, s. 8.

Kuczyński Antoni, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2004: 13, s. 251–253.

Kuczyński Antoni, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego, „Zesłaniec” 1998: 3, s. 97–102.

Kuczyński Antoni, Nowy portret Bronisława Piłsudskiego, „Zesłaniec” 2005: 21, s. 95, 96.

Kuczyński Antoni, O nienapisanej książce Bronisława Piłsudskiego, „Lud” 1994: 77, s. 191–203.

Kuczyński Antoni, Ocalić i pamiętać. Bronisław Piłsudski – zesłaniec, etnograf i wieczny tułacz, „Magazyn Wileński”, 2004: 2, s. 26, 27.

Kuczyński Antoni, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bronisława Piłsudskiego. Kraków 3 listopada 2003, „Lud”, 2004: 88, s. 383–386.

Kuczyński Antoni, Opera Omnia Bronisława Piłsudskiego, „Orzeł Biały” (Londyn), 1999: 1555, s. 50–54.

Kuczyński Antoni, Opieka Sybiraków nad symboliczną mogiłą Bronisława Piłsudskiego, „Zesłaniec” 2001: 6, s. 127–129. (artykuł opublikowany pod pseudonimem Bronisław Przesmycki)

Kuczyński Antoni, Pamięć o Bronisławie Piłsudskim w znaczek pocztowy przyodziana, „Zesłaniec”, 2002: 9, s. 118–123.

Kuczyński Antoni, Pamięć ofiarowana Bronisławowi Piłsudskiemu (18661918), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2004: 3-4, s. 310–318.

Kuczyński Antoni, Piłsudski – Król Ajnów, „Orzeł Biały” (Londyn) 1998: 1549-1550, s. 57–60.

Kuczyński Antoni, Polscy badacze ludów Syberii w XIX wieku. Wystawa etnograficzna, w: Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. (Materiały z konferencji naukowej we Wrocławiu), pod red naukową J. Babicza i A. Kuczyńskiego, seria „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, Wrocław 1976, t. CIII.

Kuczyński Antoni, Polscy podróżnicy i badacze: Bronisław Piłsudski (18661918). Folder Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2008.

Kuczyński Antoni, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów wkładu Polaków w poznanie kultur ludowych i plemiennych. Azja i Afryka, t. 1, Wrocław 1994, s. 174-190.

Kuczyński Antoni, Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu „Polscy badacze Syberii”, „Rodacy” – Pismo Kongresu Polaków w Rosji (Abakan) 2005: 1, s. 25–27.

Kuczyński Antoni, Przedmowa, w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego [Księga poświecona B. Piłsudskiemu w 80. rocznicę zgonu], red. nauk. A. Kuczyński, wydawnictwo Sielesia, Wrocław 1998, s. 5–10.

Kuczyński Antoni, Przetrwanie etniczne. Problemy akulturacji tubylczej ludności Sachalinu w ujęciu Bronisława Piłsudskiego, w: Studia i Szkice z Dziejów Najnowszych Politologii i Socjologii, red. R. Gelles i M.S. Wolański, Wrocław 1994, s. 115–126.

Kuczyński Antoni, Recepcja badań Bronisława Piłsudskiego nad kulturą tubylczej ludności Sachalinu, w: Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze, pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2000, s. 104–116.

Kuczyński Antoni, Relacja Bronisława Piłsudskiego. Dobrze jest wierzyć szamanom, „Przyjaźń” – Magazyn ilustrowany” (Warszawa) 1988, s. 52, 53, s. 11 i 17.

Kuczyński Antoni, Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć” 1998: 2, s. 245–252.

Kuczyński Antoni, Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 1998: 6, s. 17–22.

Kuczyński Antoni, Statut Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego założonej przez Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” 1999: 4-5, s. 123–128.

Kuczyński Antoni, Syberia czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wrocław 1993. (w książce tekst o B. Piłsudskim)

Kuczyński Antoni, Syberyjskie szlaki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972. (w książce tekst o B. Piłsudskim)

Kuczyński Antoni, Symboliczna mogiła Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem, „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” 2001: 1–2, s. 65–70.

Kuczyński Antoni, Tablica memoratywna Bronisława Piłsudskiego (Kraków 3 listopada 2003 rok),„Niepodległość i Pamięć”, 2004: 1, s. 317–328.

Kuczyński Antoni, Tablica pamiątkowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu, „Zesłaniec” 2004: 16, s. 67–88.

Kuczyński Antoni, Udział Polaków w poznawaniu kultur ludowych i pierwotnych świata, „Kultura i Społeczeństwo”, 1979: 3.

Kuczyński Antoni, Upowszechnianie wyników badań Bronisława Piłsudskiego nad ludami Dalekiego Wschodu, „Lud” 1992: 75, s. 328–332.

Kuczyński Antoni, Wkład nauki polskiej w badania Ajnów i ich kultury, „Studia z Dziejów Nauki i Techniki”, 1973: 87, s. 395–414.

Kuczyński Antoni, Wkład Polaków w badania nad ludami Syberii i ich kulturą, „Lud”, 1968: 51/2, s. 503–584.

Kuczyński Antoni, Władysław Łatyszew z Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno-Sachalińsku laureatem nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2002, „Lud” 2004: 88, s. 293–300.

Kuczyński Antoni, Wystawa dorobku naukowego B. Piłsudskiego, „Rota” 2001: 3, s. 98.

Kuczyński Antoni, Zakopane czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, katorżnika i badacza kultur syberyjskich i Podhala, „Sybirak” 2000: 24, s. 106–108.

Kuczyński Antoni, Zakopane pamięta. Symboliczna mogiła Bronisława Piłsudskiego, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 2000: 9, s. 235-238.

Kuczyński Antoni, Zakopane uczciło pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć” 2001: 1, s. 201–216.

Kuczyński Antoni, Zakopiańskie uroczystości ku czci Bronisława Piłsudskiego, „Piłsudczyk” 2001: 11–12, s. 41–43.

Kuczyński Antoni, Zakopiański symbol pamięci o Bronisławie Piłsudskim, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków 2000: 5, s. 47–62.

Kuczyński Antoni, Związki Bronisława Piłsudskiego z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1999: 3–4, s. 117–128.

Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew, Bibliografia prac polskich autorów piszących o Bronisławie Piłsudskim, „Lud” 1992: 75, s. 332–347.

Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew J., Bronisław Piłsudski – muzeolog, w: A Critical Biography of Bronisław Piłsudski, red. Kazuhiko Sawada and Kōichi Inoue, Saitama University, Saitama 2010, t. 2, s. 197–214.

Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew J., Bronisław Piłsudski. Bibliograficzny szkic do portretu katorżnika i etnografa, „Niepodległość” 1993: 46, s. 159–175.

Kuczyński Antoni, Wójcik Zbigniew J., Między oczekiwaniem a spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Syberii (XVII–XIX wiek), w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego [księga poświecona B. Piłsudskiemu w 80. rocznicę zgonu], red. nauk. A. Kuczyński, wydawnictwo Sielesia, Wrocław 1998, s. 34–40.

Liberak Adam, Piłsudski nieznany, „Pamiętnik Polskiego Towrzystwa Tatrzańskiego” 1997: 6, s. 222–228.

Ligocki Edward, Dzialog z przeszłością, Czytelnik, Warszawa 1970.

Lubaś Harny Marek, Bronisław Piłsudski – wybitny etnograf, bardziej znany w Japonii niż w Polsce, „Gazeta Krakowska+” 1 XII 2016.

Lubicz-Zaleski Zygmunt, Dziennik nieciągły (1904–1925), t. 1, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, Paryż – Łódź 1998.

Lutosławski Wincenty, Bronisław Piłsudski, maszynopis; zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej Polona: odpisy-z-materiałów-żródłowych-sporządzone-w-latach-1914-1919-przez-Józefa-Komendę.

Łatyszew Władysław M., Komentarz do „Projektu zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin…”, tłum. z ros. Janina Sidorska, „Lud” 1991: 74, s. 107–110.

Łatyszew Władysław M., Naukowy spadek Bronisława Piłsudskiego w muzeach i archiwach Rosji, w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego [księga poświecona B. Piłsudskiemu w 80. rocznicę zgonu], red. nauk. A. Kuczyński, wydawnictwo Sielesia, Wrocław 1998.

Łatyszew Władysław M., Pobyt Bronisława Piłsudskiego w miejscowości Rykowskoje na Sachalinie, tłum. z ros. Ewa Rybarska, „Zesłaniec” 2018: 75, s. 69–90.

Латышев В.М., Сахалинская жизнь Бронислава Пилсудского, Сахалинское книжное издательство, Южно-Сахалинск 2008.

Łatyszew Władysław.M., Roon Tatiana P., Zaginiony zeszyt Bronisława Piłsudskiego „Pieśni mi poświęcone”, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Łatyszew Władysław M., Wójcik Zbigniew, Przyrodnicze początki działalności naukowej Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i pamięć” 1996: 2, s.113–120.

Łukaszewicz Józef, Pierwszy marca 1887, PIW, Warszawa 1981.

Majewicz Alfred F., Adomas Varnas, Bronisław Piłsudski, Lithuania, and the Lithuanian Crosses, w: Krzyże litewskie Adomasa Varnasa. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002.

Majewicz Alfred F., Adomas Varnas, Bronisław Piłsudski, Litwa i krzyże litewskie, w: Adomas Varnas & Joanna Ostaszewska-Nowicka, Krzyże litewskie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2005.

Majewicz Alfred F., Ajnu – lud, jego język i tradycja ustna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań1984.

Majewicz Alfred F., Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców – naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego, tłum. z ang. Elżbieta Majewicz, „Literatura Ludowa” 1988: 4–6, s. 41–50.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsduski – wzorcowa karta dziejów współpracy i przyjaźni polsko-japońskiej, w: „Chopin – Polska – Japonia” – wystawa z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego, Art Front Gallery, Tokio 1999, s. 68–70.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski and Lithuania, w: Munera Linguistica Michaelo Hasiuk dedicata, red. Józef Marcinkiewicz & Norbert Ostrowski, Katedra Skandynawistyki i Bałtologii UAM, Poznań 2001, s. 201–214.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski – globalny produkt polskiej orientalistyki, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. Tadeusz Majda, t. 5, Warszawa 2010, s. 141–219.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski i jego dziedzictwo – próba ewaluacji, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski i krzyże litewskie, Wstęp, w: Bronisław Piłsudski, Krzyże litewskie [reprint broszury z 1922], 1999.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski in Japan, w: Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies. 23–26 November 1994, red. Agnieszka Kozyra, Romuald Huszcza, Dialog, Warszawa 1999.

Majewicz Alfred F., Bronisław Piłsudski na monetach narodowej waluty, w: Museum of Japanese Art and Technology Manggha Report on Activities 2008, s. 33–49.

Majewicz Alfred F., From wax-cylinder phonograph to laser-beam optical players (1): „Slavic-language” 22 recordings in Bronisław Piłsudski’s phonographic collection of Ainu folklore [reprint], „Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2002: 4, s. 51–60.

Majewicz Alfred F., The ICRAP Project Concerning B. Pilsudski’s Work on Peoples and Languages of Sakhalin and Lower Amur, Lingua Posnaniensis 28, 1985, s. 109-115.

Majewicz Alfred F., Jak trzej synowie wilka trzy córy domostwa poślubili – bajka Sachalińskich Ajnów z archiwów Bronisława Piłsduskiego, w: anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. Ireneusz Bobrowski,Instytut Języka Polskiego PAN & Wydawnictwo Lexis, 2003, s. 175–180.

Majewicz Alfred F., Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego [zawiera teksty B. Piłsudskiego w tłum.i A.F. Majewicza], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.

Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (1). Dwa listy Itoe Tachibany do Bronisława Piłsudskiego [preprint], „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2007: 52, s. 399-420.

Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (2). Dwa dokumenty podróżne wydane Piłsudskiemu przez Konsulat Cesarstwa Japonii w Korsakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2008: 53, s. 251–258.

Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (4). Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim do Bronisława Piłsudskiego, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2009: 54, s. 381–405.

Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (5). Listy Sentaro Kemuyamy do Susumi Uedy, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2012: 57, s. 332–352.

Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2016: 61, s. 161–182.

Majewicz Alfred F., Kompromitacja i wstyd. I niesmiertelność pomimo – waga i istota dokonań Bronisława Piłsudskiego, w: Bronisław Piłsudski badacz ludów Dalekiego Wschodu [katalog wystawy], Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa 1991, s. 2, 3.

Majewicz Alfred F., Ku pełnej ocenie dorobku naukowego Bronisława Piłsudskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 1987: 142, s. 153-163.

Majewicz Alfred F., Nivhgu folkloristic texts as recorded by B. Pilsudski in Sakhalin in 1893–1905, w: Scripta manent. Puublikacja wydziałowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Neofilologii UAM (1988–1998), Wydział Neofilologii UAM, Poznań 1998.

Majewicz Alfred F., On B. Pilsudski’s Unpublished Ainu Materials. Bulletin of the Institute for study of North Eurasian Cultures 11, 1977, s. 83-94.

Majewicz Alfred F., „Rekonstrukcja dziedzictwa naukowego Bronisława Piłsudskiego” – wystawa w Poznaniu, „Zesłaniec” 2000: 5, s. 63–66.

Majewicz Alfred F., Researcher and friend of Sakhalin natives – the scholary profile of Bronisław Piłsudski, „Hemispheres” (Wrocław) 1989: 5, s. 215–228.

アルフレッド F. マイェヴィッチ (Majewicz Alfred F.), W.シェロシェフスキとB.ピウスツキ が見た1903年の白老 (Sjiraoi as Seen by W.Sieroszewski and B. Piłsudski in 1903 — Commemorating KURODA-SENSEI ).

Majewicz Alfred F., The Importance of the Polish Contribution to the Study of the Ainu and Their Language, Lingua Posnaniensis 22, 1979, 93-122.

Majewicz Alfred F., Trzecia Międzynarodowa Konferencja Poświęcona Bronisławowi Piłsduskiemu i Jego Dziedzictwu Naukowemu, Kraków – Zakopane, 29 sierpnia – 7 września 1999 roku, „Japonica” (Warszawa), 1999: 11, s. 269–275.

Majewicz Alfred F., Uilta Nursery Lines as Recorded by Bronisław Piłsudski in 1904 on the Island of Sakhalin [preprint], IIEOS, w: Lingua Terra Cognita II. A Festschrift for Professor Roman Kalisz, red. Danuta Stanulewicz [&] Tadeusz Z. Wolański [&] Joanna Redzimska, Wydawnictwo Universytetu Gdańkiego, Gdańsk 2010, s. 595–618.

Majewicz Alfred F., „Za serdeczny uśmiech rozbawionych dzieci, za łzy wzruszenia – za ten balsam…” – istota i waga naukowego dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Majewicz Alfred F. [współpraca Majewicz Elżbieta], Bronisław Piłsudski’s Olchan-Polish glossary – with English equivalent, „Lingua Posnaniensis” 1985: 27, s. 71–96.

Majewicz Alfred F., Majewicz Elżbieta, Przekraczać granice dyscyplin. 40 lat pracy nad dziełami zebranymi Bronisława Piłsudskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2016: 82.

Materials for the Study of the Ainu Language and Folklore. Collected and Prepared for Publication by Bronisław Pilsudski, red. J. Rozwadowski, Cracow 1912.

Matwiejew Nikołaj, Wospominanija politiczeskich. B.I. Piłsudskij, „Dalokaja okraina”, 23 III 1917.

Matsumoto Teruo, Kayano Shirō, Shigeru Kayano w służbie Ajnom, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Meller Andrzej, Biernacki Maciek, Piekielna wyspa Piłsudskiego, National Geographic Polska 12 (51), Grudzień 2003.

Milewska-Młynik Anna, „A Critical Biography of Bronisław Pilsudski” [Preprint], red. Kazuhiko Sawada and Kōichi Inoue, Saitama 2010 [recenzja], „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012: 14, s. 210–214.

Milewska-Młynik Anna, Bronisław i Józef Piłsudscy. Król Ajnów i Marszałek Polski, „Zesłaniec” 2018: 75, s. 35–48.

Milewski Piotr, Piłsudski: Król Ajnów, „National Geografic. Polska”, 24 IX 2019.

Mirolubow Iwan, Ośm lat na Sachalinie, „Dziennik Poznański” 1902–1903 (w odcinkach); jako książka: Dziennik Poznański & Księgarnia A. Cybulskiego, Poznań 1903.

百瀬 響 (Momose Hibiki), 日本のアイヌ政策からみる「樺太アイヌ 統治法案」近代化政策の評価をめぐって (B.Piłsudski’s `Draft’ viewed from the Japanese Ainu Policy — A Critical Evaluation of the Modernization Policies).

Nagaya Noriko, Wyśpiewana przez ociemniałą Chūsammę Smutna pieśń Chūsammy, jej lament i pieśń żałobna, Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018.

Nowiński Franciszek, Bracia Piłsudcy i zamach na cara Aleksandra III 1 marca 1887 roku, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Ogata Yoshihide, Nieznane oblicze Bronisława Piłsudskiego. Antropolog na wyspie zesłańców, w: Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano, red. Lucjan Buchalik, tłum. Atsushi Andō, Agata Matsumoto, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2018..

Ogonowska Agnieszka, Treść wałków fonograficznych Bronisława Piłsudskiego według odczytu specjalistów japońskich, International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, 1993.

Onyszkiewicz Danuta, Bronisław Piłsudski – zesłaniec, antropolog i obrońca ludów Dalekiego Wschodu, seria Podróże z antropologią.

Osuch Bartłomiej, Nieudany zamach na cara Aleksandra III i nieświadomy współudział Józefa Piłsudskiego, „Histmag.org”, kwiecień 2019.

ラリサ V. オゾリニャ (Ozolinya Larisa V.), ピウスツキの民族誌「サハリン島のオ ロッコを訪ねる1904年の旅より」を読む―言語学的情報源としての検証― (On B.Piłsudski’s Ethnographic Descriptions in His Report, „From the 1904 Trip to the Orok in Sakhalin”, Examined as a Linguistic Information Source).

Quest for an Entire Picture of B. Pilsudski’s Far Eastern Indigenous Studies, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo March 2003.

Pałasz-Rutkowska Ewa, Romer AndrzejT., Historia stosunków polsko-japońskich, t. 1: 1904–1945, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019.

Pasierb Bronisław, Bronisław Piłsudski – spotkanie z wielką polityką, „Polityka i Społeczeństwo” 2015: 8.

Pasierb Bronisław, Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzelanictwie etnograficznym, „Wrocłwskie Studia Wschodnie” 2008: 12, s. 233–272.

Pilsudskiana de Sapporo no. 2. B. Piłsudski in the Russian Far East: From the State Historical Archive of Vladivostok, Sapporo 2002.

Piłsudski Bronisław Piotr (1866–1918), seria Muzeum w polskie kulturze pamięci, UMK, http://muzeumpamieci.umk.pl/.

Piłsudski Bronisław, Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, seria Pomniki muzealnictwa polskiego, wstęp Jerzy M. Roszkowski, PIW, Warszawa 2020.

Płoski Edmund, O Bronisławie Piłsudskim, rękopis, maszynopis, s. 4, dodatek do Wspomnień, t. 1, ok. 1933, Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Polakiewicz Wacław, Był także Bronisław, „Rocznik Podhalański”(Zakopane) 1992: 5, s. 5–11.

Potocka Anna Dorota, Odnalezienie i identyfikacja „Portretu Bronisława Piłsudskiego” ze spuścizny rodziny Piłsudskich – zagadnienia konserwatorskie i historyczne, „Zesłaniec” 2018: 75, s. 49–68.

Прокофьев Михаил Михайлович, АЙНЫ САХАЛИНА 100 ЛЕТ НАЗАД ГЛАЗАМИ Б.О. ПИЛСУДСКОГО «Рубеж», No. 5 (867), 2004, с. 316-320.

Prokofiew Michał M., Kobko Wiera W., Kolekcje etnograficzne B.O. Piłsudskiego z terenu Dolnego Amuru, w zbiorach Państwowego Przymorskiego Zjednoczonego Muzeum im. W.K. Arseniewa i Sachalińskiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego (koniec XIX – początek XX wieku), tłum. z ros. Antoni Kuczyński i Halina Płoszańska, „Lud” 1991: 74, s. 127–142.

Rataj Andrzej, Nieznane materiały po Bronisławie Piłsudskim, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, 1996: 13, s. 111–119.

Reychman Jan, Zapomniany badacz Podhala, „Zakopane” 1930: 10.

Rokosz Mieczysław, Bronisław Piłsudski i jego praca na rzecz Muzeum Tatrzańskiego w latach (1906) 1911–1914, w: O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego, red. idem, Zakopane 2012, s. 124–135.

Rokosz Mieczysław, Symboliczna mogiła śp. Bronisława Piłsudskiego na Starym Cmentarzu w Zakopanem, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Rosiński Franciszek M., Komentarz do artykułu Bronisława Piłsudskiego pt. Szamanizm u tubylców na Sachalinie, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Rosiński Franciszek M., W kręgu wierzeń i obrzędów ajnoskich, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Roszkowski Jerzy M., Bronislaw Piłsudski wobec polskich Kresów Południowych i Slowacczyzny, w:Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Roszkowski Jerzy M., Piłsudski i jego związki z Orawą, „Orawa” 2015: 10, s. 297, 298.

Roszkowski Jerzy M., Relacja Eugeniusza Sterculi o pobycie Bronisława Piłsudskeigo na Orawie, „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Roszkowski Jerzy M., Witkiewiczowie – Piłsudscy. Wzajemne relacje, RP 2016: 11, s. 87–99.

Roszkowski Jerzy M., Wokół Bronisława Piłsudskiego, „Tygodnik Podhalański” 1999: 37.

Roszkowski Jerzy M., Z Sachalinu pod Giewont. O zakopiańskiej działalności Bronisława Piłsudskiego, „Tygodnik Podhalański” 1999: 36.

Roszkowski Jerzy M., Związk Bronisława Piłsudskeigo z Podtatrzem i Muzeum Tatrzańskim (1906–1914), „Etnografia Nowa” 2014: 6, s. 226–249.

Rotter Magdalena, Fotokolekcje Bronisława Piłsudskiego – katalog, International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, 1995.

Sawada Kazuhiko, Bronisław Piłsudski w Japonii, w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Савада Кадзухико, Бронислав Пилсудский В Японии (Bronisław Piłsudski w Japonii), Japanese Slavic and East European Studies Vol.15, 1994, s. 107-110.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), ブ ロニスワフ・ピウスツキの観た日本−東京音楽学校の女流音楽家との交際を中心に− (Buronisuwafu Piusutsuki no mita Nihon: Tokyo ongaku gakko no joryu ongakuka tono kosai o chushin ni) Japan through Bronislaw Pilsudski’s Eyes: His Acquaintance with Female Musicians of the Tokyo Music School), Suravu Kenkyu (Slavic Studies), no. 43,1996, s. 205-227.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), ブロニスワフ・ピウスツキ日本暦 The Japanese Calendarium — Bronisław Piłsudski in Japan.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), ピウスツキと日本 (Piusutsuki to Nihon, Piłsudski i Japonia) Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu Hokoku: Bessatsu (Specialne Wydanie Biuletynu Narodowego Muzeum Etnologicznego), no. 5, 1987, s. 67-79.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), ピウスツキと男三郎事件 (Piusutsuki to Osaburo Jiken, Piłsudski i wypadek Osaburo) Wyd. 窓 ( Mado, Okno), no. 57, 1986, s. 6-11.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), 橘糸重のB・ピウスツキ宛書簡二通[翻刻・解説](Tachibana Hitoe no B. Piusutsuki ate shokan nittsū, hon’yaku, kaisetsu, Dwa listy Tachibany Itoe, adresowane do B. Piłsudskiego [odbitka i komentarz]), Journal of the Koeber Society, No. 3, 1995, s. 22-27.

澤田 和彦 (Sawada Kazuhiko), ブロニスワフ・ピウスツキの生涯と日本 (Życie Bronisława Pilsudskiego and Japonia w epoce Meiji), Polonica, No. 4, 1994, s. 20-37.

Sieroszewski Wacław, Bronisław Piłsudski, „Rocznik Podhalański” 1914–1921: 1, s. VI–XXX, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane – Kraków [wersja skrócona „Sybirak” 1937:13/1, s. 28–43].

Sieroszewski Wacław, Wśród kosmatych ludzi [fragm.], w: Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski / The Ainu, the Górals an Bronisław Piłsudski,red. Anna Król, tłum. z jap. Anna Śmiałek, tłum. na ang. Jerzy Juruś, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018.

Sierpowski Stanisław, Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2005: 27, s. 29–52.

Skalski Marek, Ten drugi Piłsudski, „Najwyższy czas” 2016: 23–24.

Splisgart Jacek, Polski badacz Ajnów – Bronisław Piłsudski (1866 – 1918). W setną rocznicę śmierci, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2018: 14, s. 112–127.

Sprawozdanie Sekcyi Ludoznawczej Tow. Tatrzańskiego za czas od 1 stycznia 1913 do 31 grudnia 1913 roku, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1914, s. 43–49.

Sprawozdanie Sekcyi Ludoznawczej Tow. Tatrzańskiego za czas od 25 listopada 1911 do 31 grudnia 1912 roku, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1913, s. 41–45.

Stachnik Paweł, Bronisław Piłsudski. Katorżnik, uciekinier z zesłania, etnograf i znawca ludu Ajnów, „Wiara, Patriotyzm, Sztuka” 2018: 6.

Staszel Jan, Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2001: 46, s. 7–104.

Staszel Jan, Listy Bronisława Piłsudskiego do Juliana Talko-Hryncewicza z lat 1909–1914, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2005: 50.

Staszel Jan, Związki Bronisława Pilsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Stępka Małgorzata, Bronisław Piłsduski. Losy Króla Ajnów, „Nowy Dziennik”, 5 XII 1999.

Swienko Henryk, Antropologia społeczna Bronisława Piłsudskiego, w: Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, t. 4, Warszawa 1973.

Szady Joanna, Zawadzki Mateusz, Wirtualny szlak „Śladami Bronisława Piłsudskiego [Seminarium PAN: obchody 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego 2 XI 2016].

Szlachtycz Stefan, PIUSUTSUKI, Gazeta Wyborcza MAGAZYN, czwartek 9 września 1999 s. 24-26.

Szpotański Stanisław, Bronisław Piłsudski i jego studium o krzyżach litewskich, „Świat” 1934: 29/1.

Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego / Mir Ajnow głazami Bronisława Piłsudskogo / The Worls od The Ainu through the Eyes of Bronisław Pilsudski, Muzeum Antropologii i Etnografii Rosyjskiej Akademii Nauk, Petersburg 2019.

Talko-Hryncewicz Julian, Bronisław Piłsudski jako badacz Dalekiego Wschodu, „Naprzód” 1920: 112–115.

Talko-Hryncewicz Julian, Bronisław Piłsudski jako badacz Dalekiego Wschodu, „Orli Lot” 1920: 1, s. 2–6.

Talko-Hryncewicz Julian, Bronisław Piłsudski, w: Bronisław Piłsudski, Krzyże i kapliczki przydrożne, Biblioteka „Orlego Lotu”, 1922: 3.

Trzaska Małgorzata, Bronisław Piłsudski – etnograf, „król” Ajnów, brat swojego brata, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 4 XI 2020.

Uziembło Adam, Był nim Bronisław Piłsudski, król Ajnów?, w: Antoni Kuczyński, Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Józefa Piłsudskigo, Sulejówek – Zakopane 2016.

Wielkopolska M.J., Piękno rzeczy bezużytecznych, „Kurier Poranny”, 1 XI 1935.

Wójcik Zbigniew J., Bronisław i Józef Piłsudscy – zesłańcy, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2016: 57 s. 188–207.

Wójcik Zbigniew J., Bronisława Piłsudskiego działalność muzealna na Dalekim Wschodzie, „Etnografia Nowa” 2014: 6, s. 193–203.

Wójcik Zbigniew J., Materiały do biografii Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” 1999: 4-5, s. 161–172.

Wójcik Zbigniew J., Mieczysław Limanowski o Bronisławie i Józefie Piłsudskich w Zakopanem, „Wierchy” 1996: 62, s. 153, 154.

Wójcik Zbigniew J., Muzea i muzealnictwo w działalności Bronisława Piłsudskiego, w: Bronisław Piłsudski (1867–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, red. Anna Liscar, Magdalena Sarkowicz, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Wójcik Zbigniew J., Posłowie, w: Antoni Kuczyński, Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Józefa Piłsudskigo, Sulejówek – Zakopane 2016.

Wójcik Zbigniew, Z nieznanej korespondencji zesłańczej Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć” 1996: 2, s. 153–160.

Wybrane epizody w historii stosunków japońsko-polskich, Ambasada Japonii w Polsce, epizody.pdf.

Wysoczański Włodzimierz, Bronisław Piłsudski i aborygeni Sachalinu, [recenzja]: „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo” 1998: 1, 1999: 2, 3; „Literatura Ludowa” 1999: 4–5.

Wysokow Michał S., Naukowy dorobek Bronisława Piłsudskiego i losy rdzennej ludności Sachalinu, tłum. z ros. Antoni Kuczyński i Halina Płoszańska, „Lud” 1991: 74, s. 111–126.

Zając-Malarowska Katarzyna, Brat Piłsudskiego popełnił samobójstwo. Jego wnuk jest Japończykiem [wywiad z Danutą Onyszkiewicz], „WP Magazyn”, 4 V 2018.

Zapomniany brat Marszałka. Bronisław Piłsudski, Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Zawistowicz Kazimiera, Bronisław Piłsudski, „Wiedza i życie” 1930: 1, s. 25–40 [wersja skrócona „Sybirak” 1937:13/1, s. 43–50].

Zawiszanka Zofia, Świt Wielkiego Dnia. Opowieść z dzieciństwa Marszałka Piłsudskiego, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1933, 1938.

Zborowski Juliusz, O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych, „Ziemia” 1934: 24/1–4. Sprostowanie: „Ziemia” 1936: 26.

Zborowski Juliusz, O zagadnieniach zbierania melodyj ludowych, w: idem, Pisma podhalańskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.

Zborowski Juliusz, Pisma podhalańskie, t. 1, 2, red. J. Berghauzen, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.

Zesłaniec, etnograf, polityk. Bronisław Piłsudski, red. nauk. Antoni Kuczyński, Alta 2, Wrocław 2000 [książkowe wydanie tekstów zamieszczonych w: „Literatura Ludowa” 1999, nr 4-5].

Żuk Mahmud Taha, Julian Talko-Hryncewicz o Bronisławie Piłsudskim, „Niepodległość i Pamięć” 2003: 19, s. 45–50.

Żytek Józef, Wystawa w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Bronisław Pilsudski – badacz ludów Dalekiego Wschodu”, „Lud” 1992: 75, s. 24–28.

Zobacz również
Eagle and Chrysanthemum

Eagle and Chrysanthemum – the Last of the Lineage This ...

Songs of the Nivkh People

A song of the Nivkh people written by Bronisław Piłsudski ...

Envelopes and stamps

Stamps with Bronisław Piłsudski, Polish Post 2002, from the collection ...

Commemorations

There are Bronisław Piłsudski’s monuments on Sakhalin, Hokkaido, and in ...